För ett effektivare byggande
OM
OSS

Optima Engineering AB startades 2016 med målsättning att bidra till ett effektivare byggande. Sedan dess har Optima genomfört över 200 olika konstruktionsuppdrag för entreprenörer, fastighetsägare, industrier och offentliga beställare både nationellt och internationellt. Optima har erkänd hög kompetens inom allmänkonstruktion och grundläggning samt prefabkonstruktion. Företaget har idag ca 25 medarbetare och omsätter ca 30 miljoner kronor årligen.

Optima levererar såväl tekniskt som produktionsmässigt optimala lösningar och bidrar därigenom till tids- och kostnadseffektivt byggande. Med bred erfarenhet och personligt engagemang, tillsammans med moderna projekteringsverktyg och beräkningsmetoder, medverkar Optima till minskad miljöpåverkan och ökad lönsamhet för kunden.

Optimas uppdrag innefattar olika typer av byggnader såsom kontor, bostäder, skolor, industri- och affärsbyggnader samt anläggningar för såväl offentliga som privata aktörer. Mer information om verksamheten finns under tjänster.

Optima har ett certifierat kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO-9001 och ISO-14001.


Optima (plural of optimum);
1. a condition, degree, amount or compromise that produces the best possible result.

 • Kvalitet

  Fokus på kvalitet och professionalism

 • KUNDFOKUS

  Förståelse för beställarens behov

 • Kunskap

  Närhet till bred kompetens

 • Engagemang

  Personligt engagemang och förtroende

Våra Tjänster

Byggnadsprojektering

Optima har en bred kompetens inom byggnadskonstruktion och byggteknik. Vi projekterar och konstruerar olika typer av byggnader såsom kontor och bostäder, industri- och affärsbyggnader, skolor och anläggningar. Ett ledord i vår verksamhet är produktionsvänlighet. Vårt mål är att alltid producera lösningar som effektiviserar och minskar byggtiden. Tydliga handlingar med en hög andel prefabricering är en del i detta.

BIM/3D-projektering

Projekteringen sker till största del i 3D-miljö med programmen Tekla och Revit. BIM och 3D-projektering hjälper till att visualisera och förenkla komplexa konstruktioner, möjliggör snabb mängdberäkning av material och förenklar samgranskning. Resultatet blir högre kvalitet och mervärde för beställaren.

Dimensionering

För att skapa optimala lösningar nyttjas ofta beräkningsanalyser i 3D-miljö med finita elementmetoden. Tillsammans med genomtänkta lösningar uppnås förutom maximal kundnytta även minskad klimatpåverkan till följd av mindre materialåtgång, effektivare byggnation samt mindre transporter.

Prefabprojektering

Optima har stor erfarenhet av prefabricerade stål- och betongkonstruktioner. Vi utför elementdimensionering, tar fram effektiva lösningar, beräknar totalstabilitet och skapar färdiga montage- samt tillverkningsritningar.

Grundprojektering

Vi har mångårig erfarenhet och kompetens inom grundläggning och bedriver samarbete med Chalmers Tekniska Högskola och Bohus Geo för att utveckla en beräkningsmetod för en optimerad grundläggning av byggnader med kohesionspålar. Metoden bygger på samverkansgrundläggning med överlappande pålning vilket medför ekonomiska besparingar och mindre sättningar än traditionell grundläggning.

Kontakta oss

Kvalitet och Miljö: Mikael Furu
Jimmie Andersson
Jimmie Andersson
Civilingenjör
031 – 700 17 64
jimmie.andersson@optimaengineering.se
Pär Bengtsson
Pär Bengtsson
Byggingenjör
031 – 700 17 56
par.bengtsson@optimaengineering.se
Simon Bjuhr
Simon Bjuhr
Byggingenjör
031 – 700 17 79
simon.bjuhr@optimaengineering.se
Per Boström
Per Boström
Byggingenjör
031 – 700 17 53
per.bostrom@optimaengineering.se
David Broms
David Broms
Byggingenjör
031 – 700 17 62
david.broms@optimaengineering.se
Emanuel Dagefors
Emanuel Dagefors
Byggingenjör
031 – 700 17 74
emanuel.dagefors@optimaengineering.se
Jonas Eriksson
Jonas Eriksson
Civilingenjör
031 – 700 17 72
jonas.eriksson@optimaengineering.se
Martin Fritiofsson
Martin Fritiofsson
Byggingenjör
031 – 700 17 73
martin.fritiofsson@optimaengineering.se
Mikael Furu
Mikael Furu
Civilingenjör
031 – 700 17 75
mikael.furu@optimaengineering.se
Lorenzo Guastalli
Lorenzo Guastalli
Civilingenjör
031 – 700 17 61
lorenzo.guastalli@optimaengineering.se
Rebecca Holmqvist
Rebecca Holmqvist
Byggingenjör
031 – 700 17 51
rebecca.holmqvist@optimaengineering.se
Bengt Johansson
Bengt Johansson
Civilingenjör
031 – 700 17 76
bengt.johansson@optimaengineering.se
Demi Kauristedt
Demi Kauristedt
Byggingenjör
0702 – 92 32 20
demi.kauristedt@optimaengineering.se
Oscar Konkell
Oscar Konkell
Byggingenjör
031 – 700 17 55
oscar.konkell@optimaengineering.se
Erik Larsson
Erik Larsson
Ekonomi
031 – 700 17 70
erik.larsson@optimaengineering.se
Philip Lejonbäck
Philip Lejonbäck
Byggingenjör
031 – 700 17 65
philip.lejonback@optimaengineering.se
Jacob Lilljegren
Jacob Lilljegren
Civilingenjör
031 – 700 17 71
jacob.lilljegren@optimaengineering.se
Herman Mellegård
Herman Mellegård
Civilingenjör
031 – 700 17 68
herman.mellegard@optimaengineering.se
Linn Nilsson
Linn Nilsson
Byggingenjör
031 – 700 17 78
linn.nilsson@optimaengineering.se
Rasmus Nilsson
Rasmus Nilsson
Byggingenjör
031 – 700 17 67
rasmus.nilsson@optimaengineering.se
Jonas Persson
Jonas Persson
Civilingenjör
031 – 700 17 57
jonas.persson@optimaengineering.se
Leonardo Riquelme
Leonardo Riquelme
Byggingenjör
031 – 700 17 59
leonardo.riquelme@optimaengineering.se
Matilda Rydberg
Matilda Rydberg
Byggprojektör
031 – 700 17 66
matilda.rydberg@optimaengineering.se
Erik Skansebo
Erik Skansebo
Civilingenjör
031 – 700 17 58
erik.skansebo@optimaengineering.se
Gustaf Smedberg
Gustaf Smedberg
Byggingenjör
031 – 700 17 69
gustaf.smedberg@optimaengineering.se
Louise Steén
Louise Steén
Byggingenjör
031 – 700 17 77
louise.steen@optimaengineering.se
Kristin Strålberg
Kristin Strålberg
Byggingenjör
031 – 700 17 63
kristin.stralberg@optimaengineering.se
Oliver Wennerholm
Oliver Wennerholm
Byggingenjör
031 – 700 17 60
oliver.wennerholm@optimaengineering.se


Hitta till oss