syster estrids3

Syster Estrids Gata

Syster Estrids Gata, Göteborg Optima har fått i uppdrag av Tuve Bygg att projektera bygghandling för nya bostäder vid Syster Estrids Gata i Guldheden. Bostadsbolaget ska låta uppföra tre stycken sjuvånings bostadshus på ett befintligt två vånings parkeringshus uppfört på 1960-talet. Det ~100 m långa parkeringshuset ska genomgå en omfattande renovering samtidigt som stommen förstärks för att kunna[…]

Mölndals-p-hus-1-1200x678

P-hus Mölndals sjukhus

Parkeringshus Mölndals sjukhus Optima har fått i uppdrag av Tuve Bygg att som huvudkonstruktör projektera K-handlingar för parkeringshus om ca 330 st parkeringsplatser för Mölndals sjukhus. Parkeringshuset ska även förberedas för ytterligare 250 st parkeringsplatser i framtiden. Eftersom byggnaden byggs längs med E6:an behöver särskilda risker beaktas samtidigt som byggnaden skall vara estetsikt tilltalande. Totalentreprenör: Tuve Bygg Arkitekt: Pyramiden Arktitekter Byggherre:[…]