mashuggskajen överblick2

Masthuggskajen

Utbyggnaden av den konstgjorda halvön vid Masthuggskajen i Göteborg Nu fortsätter projektering för utbyggnad av halvön med planerad byggstart 2021. På den konstgjorda halvön vid Masthuggskajen ska byggas två bostadskvarter samt två kontorshus varav det ena blir 24 våningar. Sedan 2017 har Optima Engineering i samarbete med Bohusgeo och Norconsult utrett risker, möjligheter och tekniska[…]

Mektagonen1

Mektagonen

Mektagonen, Göteborg Optima har fått i uppdrag av Strängbetong att projektera prefabstommen för en tillbyggnad av Mektagonen i Göteborg. Tillbyggnaden är på ca 20 000 kvadratmeter omfattar en kontorsbyggnad i 8 plan med tillhörande garage under mark. Utbyggnaden är en del av flera byggnader som kommer att byggas inom tomten. Byggstart Q4 2017. Prefabentreprenör: Strängbetong AB[…]