Vi är konstruktörer

Optima Engineering AB är ett oberoende och renodlat företag inom husbyggnad, som drivs av konstruktörer med erkänt hög kompetens inom allmänkonstruktion, grundläggning och prefabkonstruktion. Med genomtänkta och strukturerade arbetssätt vill Optima aktivt bidra till ett effektivt och hållbart byggande.

Om oss

Optima levererar tekniskt och produktionsmässigt optimala lösningar och bidrar därigenom till ett tids- och kostnadseffektivt byggande. Med bred erfarenhet och personligt engagemang, tillsammans med moderna projekteringsverktyg och beräkningsmetoder, medverkar Optima både till minskad miljöpåverkan och för kunden ökad lönsamhet.

Företaget har kunder bland byggentreprenörer, prefabindustrier, fastighetsbolag och industrier. Uppdragen omfattar varierande typer av byggnader såsom kontor, bostäder, hotell, skolor, industri- och affärsbyggnader samt anläggningar för såväl offentliga som privata aktörer. Verksamheten utgår från Göteborg där huvuddelen av våra uppdrag finns men vi utför uppdrag i hela Sverige och internationellt.

Optima Engineering AB startades 2016 och leds av fem aktiva delägare. Företaget utvecklas succesivt och har idag ca 35 medarbetare och omsätter årligen ca 50 miljoner kronor.

Kvalitet
Fokus på kvalitet och professionalism
Kundfokus
Förståelse för beställarens behov
Kunskap
Närhet till bred kompetens
Engagemang
Personligt engagemang och förtroende

Tjänsteutbud

Optima är specialiserade på husbyggnad och uppdragen innefattar både allmänkonstruktion och konstruktion av prefabstommar i betong och stål. Företaget utför även olika typer av utredningar samt har uppdrag som sakkunniga och tredjepartsgranskare.
Optima arbetar i projektens olika skeden, allt från förstudier till färdiga bygghandlingar och tillverkningshandlingar för varierande typer av ny- och ombyggnadsprojekt.
Optima har specialistkompetens inom stomoptimering och grundläggningar, se vidare nedan.

Optimas projekt omfattar:

 • Bostäder
 • Specialboenden / BMSS
 • Påbyggnadsprojekt
 • Handel
 • Hotell
 • Sim- och sporthallar
 • Skolor- och universitet
 • Sjukhus / vårdbyggnader
 • Parkeringshus
 • Industrier
 • Till- och påbyggnader
 • Ombyggnad-/ROT-projekt

Se vidare under rubriken Projekt.

Kvalitet & Miljö

Optimas övergripande miljömål är att minska miljöpåverkan i det enskilda projektet:

”Genom att, tillsammans med kund, ta fram optimala lösningar i varje enskilt projekt ska Optima bidra till mindre materialåtgång, färre transporter och effektiva byggnationer. Optima ska alltid sträva efter att använda material och produkter med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt.”

Stomme och grundläggning är resurskrävande delar i en byggnad. Som konstruktör kan Optima aktivt bidra till att minska klimatpåverkan genom optimering av stommar och grundläggningar.

 

Optima arbetar aktivt med risker i arbetsmiljön i projektens olika skeden.
Optima är kvalitets-och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 och arbetar kontinuerligt med ständiga förbättringar

Stomoptimering

Optima utvecklar kontinuerligt arbetsmetoder för optimering av stommar, såväl prefabricerade som platsgjutna stommar i stål och betong, och pålgrundläggning. Med arbetssättet möjliggörs produktionsmässigt fördelaktiga och kostnadseffektiva helhetslösningar i det enskilda projektet.

Optima tar ofta i tidigt skede – till exempel i en förstudie eller för ett kalkylunderlag i en totalentreprenad – fram för kunden fördelaktiga, konkurrenskraftiga och hållbara helhetslösningar. Alternativa helhetslösningar möjliggör ofta avsevärda kostnadsbesparingar jämfört med förslagna lösningar i framtagna systemhandlingar eller förfrågningsunderlag. Bland referensprojekten finns flera exempel där alternativa helhetslösningar valts, såväl med platsgjutna som prefabricerade stommar.

Grundläggning

Optima har stor erfarenhet av projektering av grundläggning och pålning. Med innovativa pålningsmetoder beaktas samverkan mellan byggnad och undergrund som ger fördelaktiga helhetslösningar.

Genom ett mångårigt och kreativt samarbete med geotekniker på Bohusgeo AB har värdefulla erfarenheter och kunskaper bidragit till utveckling av nya tekniska och innovativa metoder för pålgrundläggning, där samverkan mellan byggnad och undergrund beaktas på nyanserade sätt.

I olika projekt har byggnader grundlagts med en kombination av kohesionspålar och spetsburna, sättningsbegränsande pålar, så kallade ”överlappande pålar”. Dessa pålar utnyttjas i första hand för att utjämna ojämna sättningar under byggnaden och möjliggör förenklade grundkonstruktioner samtidigt som byggnadens funktion och hållbarhet säkerställs över tid.

Karriär

Medarbetarna är Optima! Arbetsmiljön är väsentlig och företaget arbetar dessutom kontinuerligt med att uppmuntra våra kollegor till fysiska aktiviteter och bra välmående.

Optima söker ständigt medarbetare med rätt kompetens och som kan bidra till företagets fortsatta utveckling. Vi söker medarbetare med varierande erfarenheter, som vill ta eget ansvar och gärna arbetar i grupp.

 

På Optima erbjuds personlig utveckling där du som individ kan växa genom att ta eget ansvar. Du får ledning av mer erfarna medarbetare, blir en del av ett team, och får jobba med spännande och varierande uppdrag.
Just nu söker vi nyexaminderade och erfarna CAD/BIM-projektörer samt civil- och beräkningsingenjörer inom byggnadskonstruktion. Som person är du engagerad och har en god samarbetsförmåga. Du har ett stort intresse för byggnadskonstruktion och projektering. I ditt arbetssätt är du strukturerad och har en god planeringsförmåga. Erfarenhet av projekteringsverktygen Tekla och Revit är meriterande.

Skicka din ansökan till karriar@optimaengineering.se

Vid frågor kontakta Emanuel Dagefors,
tel. 031-700 17 74