EKO 10

EKO 10, Borås

På uppdrag av Tuve Bygg har Optima deltagit som huvudkonstruktör för om- och tillbyggnad av kvarteret EKO 10 i Borås.
Det gamla posthuset som idag består av ca 3 000 kvm kontor och hanel byggs om och får två nya våningar med bostäder. Totalt kommer fastigheten rymma 76 lägenheter, handel och parkering.

Totalentreprenör: Tuve Bygg
Byggherre: Plusfastigheter
Arkitekt: ARKCON Byggkonsulter

Bild: ARKCON Byggkonsulter