Entré Kallebäck

Entré Kallebäck, Göteborg

Optima har fått i uppdrag av Prefabsystem Syd att projektera prefabstommen för Entré Kallebäck vid Kallebäcks Terrasser i Göteborg. Entre Kallebäck är en del av det första kvarteret som byggs vid den nya stadsdelen Kallebäcks Terrasser.

Stadsdelen, Kallebäcks Terrasser, ska tillslut omfatta nya bostäder för ca 1800, skola, förskola, restauranger, caféer och även över 1000 kontorsarbetsplatser. Området har nära till skog och natur samtidigt som det är mycket tillgängligt med bil, cykel eller kollektivtrafik.

Entré Kallebäck är en byggnad med 8 våningar och innefattar kontor, garage, förskola och gym. Stommen är en hybridstomme utav betong- och stålelement.

Eftersom byggnaden sträcker sig längs motorvägen och kommer den även fungera som ett bullskydd för området mot motorväg och tågtrafik. Byggnaden behöver hantera ev. explosionslaster från fordon vilket ställer höga krav på stommen.

Prefabentreprenör: Prefabsystem Syd
Entreprenör: BRA Bygg
Arkitekt/Illustrationer: Liljewall Arkitekter
Byggherre: Wallenstam

Mer information kring området finns här:

Wallenstam – Kallebäcks Terrasser