Geely Innovation Centre

Geely Innovation Centre, Göteborg

Optima har fått i uppdrag av Prefabsystem Syd att projektera prefabstommen för fas 2 av Geely Innovation Centre som byggs på Lindholmen i Göteborg. Total BTA för samtliga faser är ca 105.000 kvm och innefattar kontor med 3500 arbetsplatser, lokaler för konferenser och evenemang, restauranger, hotell, kaféer och butiker. Fas 2 är på ca 40.000 kvm och består av byggnader mellan 7 till 15 våningar.

Arkitekturen är inspirerad av områdets historiska varvsepok och den innovativa teknik som kommer utvecklas här. Det kommer bli en modern och inbjudande arbetsmiljö som bygger på en vision om öppenhet och samarbete som främjar innovation.

Mer information om projektet hittar ni här:
https://www.geelyinnovationcentre.eu/

 

Prefabentreprenör: Prefabsystem Syd
Byggherre: Geely Auto Group
Totalentreprenör: BRA Bygg AB
Arkitekt: Arkitektbyrån Design AB

 

Huvudentrén längs Pumpgatan.Huvudentrén längs Pumpgatan.

 

Gemensam inglasad innergård.Gemensam inglasad innergård.

Illustration/bilder: Arkitektbyrån Design AB