Humanisten

Humanisten, Göteborg

Optima har fått i uppdrag av Strängbetong att projektera prefabstommen för Humanisten.Humanisten är centrum för Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet och ligger i Rehnströmsparken, ett stenkast från Korsvägen och nära Näckrosdammen. Syftet med projektet är att samla alla humanistiska fakultetens institutioner på ett och samma ställe, skapa mera utrymmen och bättre lokaler med bland annat öppna studielandskap för möten, självstudier och studier i grupp samt ny restaurang och kafé. Det innebär en ombyggnad på ca 19 400 kvm samt nybyggnation på ca 16 600 kvm. Byggnaden består bland annat av en fasad utav prefab tegelelement, en gång- och cykelbana igenom byggnaden, en pampig entré med höga betongkolonner präglade med grafisk betong och ett centralt beläget “trapprum” med gradänger och trappor i flera plan.

Målsättningen är att nybyggnationen ska uppnå kraven för Miljöbyggnad Guld och befintliga byggnader ska uppnå Miljöbyggnad Silver.

Byggstart november 2016, inflyttning beräknas till januari 2020.

Prefabentreprenör: Strängbetong

Huvudentreprenör: NCC

Arkitekt: KUB arkitekter

Byggherre: Akademiska Hus
humanisten-trapprum humanisten-entre

Visualiseringar: KUB arkitekter

Mer information om projektet finns här:

www.projekthumanisten.hum.gu.se