Masthuggskajen

Masthuggskajen, Göteborg

Vid Masthuggskajen i centrala Göteborg planeras en ny halvö ut i vattnet. Totalt två bostadskvarter och två kontorsbyggnader ska finnas på halvön, ”A-kvarteren”. Emigrantvägen kommer att läggas om och närmast Götatunneln byggs ett 26 vånings kontorshus. Intill halvön uppförs ett bostadskvarter och skola på en källare med två garagevåningar ”B-kvarteren”.

Optima medverkar på uppdrag av Stena Fastigheter i program och utredningsskede. I samarbete med Bohusgeo ansvarar Optima för utredningar om byggnader inklusive grundläggning av dels bostadskvarteren på halvön, dels B-kvarteren samt nytt bostadshus och till- och påbyggnad av kontor, ”E-kvarteren”.

Optimas uppdrag:   Konstruktör för program- och utredningsskede och i samarbete med Bohusgeo ansvar för utredningar av grundläggning
Byggherre:                  Stena Fastigheter
Arkitekt:                       Wingårdhs

mashuggskajen karta

mashuggskajen överblick