Mektagonen

Mektagonen, Göteborg

Optima har fått i uppdrag av Strängbetong att projektera prefabstommen för en tillbyggnad av Mektagonen i Göteborg.
Tillbyggnaden är på ca 20 000 kvadratmeter omfattar en kontorsbyggnad i 8 plan med tillhörande garage under mark. Utbyggnaden är en del av flera byggnader som kommer att byggas inom tomten.

Byggstart Q4 2017.

Prefabentreprenör: Strängbetong AB
Byggherre: Alecta Fastighetsutveckling AB
Totalentreprenör: AF Bygg
Arkitekt: Krook & tjäder AB

Mektagonen2

Visualiseringar: Krook & Tjäder