SGS Smedjan

SGS Smedjan, Göteborg

På uppdrag av AF Bygg Göteborg AB har Optima deltagit som huvudkonstruktör för ombyggnad av en f.d.
smedja, byggd på 40-talet, till studentbostäder på Lindholmen i Göteborg. Ett utmanande projekt där
man tog vara på det kulturhistoriska värdet genom att försöka bevara dess historiska prägel.

Totalentreprenör: AF Bygg Göteborg
Byggherre: SGS Studentbostäder
Arkitekt: Mats & Arne Arkitektkontor

Smedjan int2

Smedjan int1