SGS Studentbostäder Kålltorp

SGS Studentbostäder Kålltorp, Göteborg

Optima har fått i uppdrag av Prefabsystem Syd att projektera prefabstommen för nya studentlägenheter i Kålltorp, Göteborg. Projektet består utav två byggnader, 6- respektive 5 våningar samt vind med sadeltak. Fasaderna består av prefabelement med platsbyggd tegel. Totalt ca 120 studentlägenheter med varierande storlek.

Prefabentreprenör: Prefabsystem Syd
Byggherre: SGS Studentbostäder
Entreprenör: Per Jacobsson Byggnads
Arkitekt: Liljewall Arkitekter

Illustrationer: Liljewall Arkitekter