Syster Estrids Gata

Syster Estrids Gata, Göteborg

Optima har fått i uppdrag av Tuve Bygg att projektera bygghandling för nya bostäder vid Syster Estrids Gata i Guldheden.

Bostadsbolaget ska låta uppföra tre stycken sjuvånings bostadshus på ett befintligt två vånings parkeringshus uppfört på 1960-talet.
Det ~100 m långa parkeringshuset ska genomgå en omfattande renovering samtidigt som stommen förstärks för att kunna bära de nya byggnaderna.
Då antalet parkeringsplatser ska vara oförändrat i de undre våningarna krävs det speciella konstruktiva lösningar med hänsyn till bärighet, stadga och beständighet.

Omfattningen blir runt 60 nya lägenheter med planerad inflyttning under 2018-2019, byggstart 2017.

Totalentreprenör: Tuve Bygg
Arkitekt: Werner Arkitekter
Byggherre: Bostadsbolaget AB

Länk till projektet: Bostadsbolaget – Syster Estrids Gata

Guldheden