Tinnerbäckshuset

Tinnerbäckshuset, Linköping

Optima har fått i uppdrag av Strängbetong att projektera prefabstommen för Tinnerbäckshuset, en del av Universitetssjukhuset i Linköping. Det är den tredje och sista etappen i arbetet med utbyggnaden av Universitetssjukhuset. Projekteringen sträcker sig fram till slutet av 2017, inflyttning beräknas ske under 2018.

Prefabentreprenör: Strängbetong
Arkitekt: SWECO Architects
Byggherre: Region Östergötland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualiseringar: Sweco