Tillbaka till projekt
  • Sjukhus
  • Översikt

Blå Stjärnan, Mölndal

Blå Stjärnan, Mölndal

Optima är med som huvudkonstruktör för Blå Stjärnans nya djursjukhus. Det kommer att bli Sveriges största smådjursklinik med en lokalarea om 7000kvm. Miljömässigt kommer byggnaden att få Miljöbyggnad Silver. Byggnadens nedersta plan blir ett parkeringsgarage om 45000kvm. Inflyttning förväntas ske i slutet av 2024.
Tillbaka till projekt
  • Kategorier
  • Arkitekt
    Sjögren Arkitekter
  • Beställare
    Castellum