Tillbaka till projekt
  • Hotell
  • Översikt

Ellery Beach Hotel, Lidingö

Ellery Beach Hotel, Lidingö

Optima medverkar som stomkonstruktör för hotell och konferens-centret Ellery Beach Hotel. Hotellet ligger på Elfsviks udde i Lidingö. Stommen består av SW-element, HDf samt stålbalkar och stålpelare.
Tillbaka till projekt
  • Kategorier
  • Entreprenör
    Prefabsystem Syd
  • Byggherre
    ESS Group