Tillbaka till projekt
 • Kontor
 • Översikt

Entré Kallebäck, Göteborg

Entré Kallebäck, Göteborg

Optima medverkar som stomkonstruktör för prefabstommen i projektet Entré Kallebäck vid Kallebäcks Terrasser i Göteborg. Entré Kallebäck är en del av det första kvarteret som byggs vid den nya stadsdelen Kallebäcks Terrasser. Stadsdelen, Kallebäcks Terrasser, ska omfatta nya bostäder för ca 1800, skola, förskola, restauranger, caféer och även över 1000 kontorsarbetsplatser. Området har nära till skog och natur samtidigt som det är mycket tillgängligt med bil, cykel eller kollektivtrafik. Entré Kallebäck är en byggnad med 8 våningar och innefattar kontor, garage, förskola och gym. Stommen är en hybridstomme utav betong- och stålelement. Eftersom byggnaden sträcker sig längs motorvägen och kommer den även fungera som ett bullskydd för området mot motorväg och tågtrafik. Byggnaden behöver hantera ev. explosionslaster från fordon vilket ställer höga krav på stommen.
Tillbaka till projekt
 • Kategorier
 • Prefabentreprenör
  Prefabsystem Syd
 • Entreprenör
  BRA Bygg
 • Arkitekt/Illustrationer
  Liljewall Arkitekter
 • Byggherre
  Wallenstam