Tillbaka till projekt
  • Handel
  • Ombyggnad
  • Översikt

ICA Maxi Kallebäck, Göteborg

ICA Maxi Kallebäck, Göteborg

Optima har medverkat som huvudkonstruktör i om- och tillbyggnad av ICA Maxi-butiken i Kallebäck. Butiken har fått en ny entré, en ny “On Line hantering” samt en ny avdelning för hantering av returflaskor.

Tillbaka till projekt