Tillbaka till projekt
  • Handel

KIA Center Tagene, Göteborg

KIA Center Tagene, Göteborg

Optima har medverkat som huvudkonstruktör för bygget av en ny Kia-anläggning för Hedin Bil i Tagene, Göteborg. Byggnaden rymmer förutom försäljningsytor även kontor, verkstad och lager. Anläggningen byggs med miljöklassning “Miljöbyggnad Silver”.

Tillbaka till projekt
  • Kategorier
  • Totalentreprenör
    Tuve Bygg
  • Byggherre
    Castellum