Tillbaka till projekt
  • Bostäder
  • Översikt

Naturhusvillan, Vänersborg

Naturhusvillan, Vänersborg

Optima har på uppdrag av Naturhuset och Darking tagit fram bärande system för koncepthuset Atri vilket byggs vid Vänerns västra kust. Huset är ett enfamiljshus täckt av ett växthus med mottot Hållbart levande i medelhavsklimat. Projektet har en tydlig målsättning att minimera dess miljöpåverkan och har förutom solceller ett egenutvecklat avloppsystem som ger tillbaka näring i ett unikt odlings- och reningssystem. Att stommen utförs i trä var en förutsättning, i övrigt har miljöprofilen främst haft betydelse för grunden där betongmängd har minimerats. Byggtekniska detaljer har vänts och vridits på flera gånger för att få till bra och hållbara lösningar.
Tillbaka till projekt