Tillbaka till projekt
  • P-hus
  • Skola/Universitet
  • Översikt

Nya konst, Göteborg

Nya konst, Göteborg

Optima medverkar som huvudkonstruktör på uppdrag av Akademiska Hus under bygghandlingsskedet för Nya Konst vid Götaplatsen i centrala Göteborg.

Nya Konst består av två nya byggnader, Kuben och Längan, vilka är om- och tillbyggnader av den befintliga Artisten på totalt 28 000 m2.

Projektet kommer att samla hela Konstnärliga fakulteten under samma tak och även integrera en uppgång från Västlänken, station Korsvägen. Projekteringen för Optima startade i augusti 2021 och inflyttning sker etappvis under 2024-2027.

Illustration: Tham & Videgård

Tillbaka till projekt