Tillbaka till projekt
 • Bostäder
 • Ombyggnad
 • Översikt

SGS Smedjan, Göteborg

SGS Smedjan, Göteborg

På uppdrag av AF Bygg Göteborg AB har Optima deltagit som huvudkonstruktör för ombyggnad av en f.d. smedja, byggd på 40-talet, till studentbostäder på Lindholmen i Göteborg. Ett utmanande projekt där man tog vara på det kulturhistoriska värdet genom att försöka bevara dess historiska prägel.

Tillbaka till projekt
 • Kategorier
 • Totalentreprenör
  AF Bygg Göteborg
 • Byggherre
  SGS Studentbostäder
 • Arkitekt
  Mats & Arne Arkitektkontor