Tillbaka till projekt
  • Skola/Universitet
  • Översikt

Södra Änggårdsskolan, Göteborg

Södra Änggårdsskolan, Göteborg

Optima har medverkat som huvudkonstruktör i systemskedet för nya Södra Änggårdsskolan i det nya stadsområdet Södra Änggården. Södra Änggården är ett område i stor utveckling och kommer binda ihop Högsbo med stadskärnan. Skolan är F-9 med plats för drygt 900 elever och en BTA på drygt 10.000 kvm .
Tillbaka till projekt