Tillbaka till projekt
  • Skola/Universitet
  • Översikt

Södra Änggårdsskolan, Göteborg

Södra Änggårdsskolan, Göteborg

Optima har medverkat som huvudkonstruktör i systemskedet samt bygghandlingsskedet för nya Södra Änggårdsskolan i det nya stadsområdet Södra Änggården. Södra Änggården är ett område i stor utveckling och kommer binda ihop Högsbo med stadskärnan. Skolan är F-9 med plats för drygt 900 elever och en BTA på drygt 10.000 kvm. Byggnaden certifieras enl. miljöbyggnad silver vilket innebär miljömedvetna val för en god innemiljö och låg energianvändning. Byggnaden förväntas tas i drift 2024 med en första skolklass hösten 2024. Illustration: Okidoki arkitekter
Tillbaka till projekt